SHAPING A HEALTHIER LIFE is a half-day invitation-only event designed for the capable busy women on Saturday, 29th June 2019.

bePrana founder, Giang, is delighted to be

  • facilitating a special ‘Life Integration’ workshop, and
  • moderating the panel with the well-known award-winner Tieu Phuong, and renowned coach Tin Bui.

Together with AR panelists and coaches, we are looking forward to helping the bright women of adidas Runners Saigon SHAPING A HEALTHIER LIFE!

bePrana team

 

“Shaping A Healthier Life” (English below)
buổi gặp gỡ dành riêng cho phái đẹp – là nơi chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm Tích Hợp Sức Khoẻ (Life Integration) giúp tăng ý thức chăm sóc bản thân và sống trọn vẹn với tinh thần thể thao, từ đó tận hưởng cuộc sống hết mình!
 
bePrana founder, Giang Pham, sẽ:
 
– chia sẻ phương pháp tích hợp sức khoẻ (Life Integration) – Cách tiếp cận này có thể là yếu tố cần thiết cho những phụ nữ có năng lực và thường luôn rất bận rộn.
– hân hạnh cùng Cố Vấn Cấp Cao AR Tiểu Phương, và Huấn Luận Viên Tín Bùi thảo luận và giao lưu với khách mời.
 
Cùng với Cố Vấn Cấp Cao AR Tiểu Phương, và Huấn Luận Viên Tín Bùi, chúng tôi mong có thể hỗ trợ phái đẹp Shaping A Healthier Life.

#adidasvn

#adidasrunnersSaigon